(0)

Tooted puuduvad

Saatmine Kinnitamiseks
Kokku: 0,00 €

Kassasse

Toode on edukalt lisatud ostukorvi

Reference: -

Isikuandmete töötlemise tingimused

hedgehog4.png

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad OX Eesti OÜ (edaspidi Sammuke) kodulehel/e-poes (www.sammuke.ee). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

1. Isikuandmete töötleja kontaktandmed
OX Eesti OÜ (edaspidi Sammuke)
Äriregistri kood: 11118609
Aadress: Kiisa 8b, 11313 Tallinn
E-posti aadress: info@sammuke.ee

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine 
Isikuandmetena käsitleb Sammuke kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need hõlmavad:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-maili aadress
 • Isikukood
 • Info kliendi sooritatud ostude kohta Sammuke kauplustes ja e-poes 
Sammuke edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Sammuke-sel on õigus edastada isikuandmeid:

 • transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks
 • seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele
 • kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele
 • Sammuke koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks) 
 • Sammuke edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Sammuke järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda tema isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajal.
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Sammuke, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

3. Muude andmete kogumine 
Sammuke kogub ka isikustmata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht). Neid andmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgiga analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist, et oleks võimalik vajadusel parandada ja arendada Sammuke-se poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

4. Andmete kogumisviisid
Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
 

 • Kontaktandmete esitamisel Sammuke kauplustes või e-poes
 • Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
 • Ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Sammuke kaupluses või e-poes

5. Turvalisus
Kõiki Sammuke teatavaks saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning Sammuke rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

6. Privaatsuspoliitika muudatused
Sammuke jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. Sammuke tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@sammuke.ee